Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022 eelnõu avaliku väljapaneku 11. märtsist kuni 24. märtsini 2019 valla kodulehel ja valla raamatukogudes.

Eelnõu muudatusettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku jooksul Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Eelnõu avalik arutelu kõigi huvitatud isikute kaasamiseks toimub 27. märtsil 2019 kell 16 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn.