Tähelepanu - eriolukord!

Hea Põhja-Sakala valla inimene!

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Selleks, et võimalikult targalt toimetada, tuleb tähelepanelikult järgida Terviseameti, ministeeriumite ja kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juhiseid. Vabariigi Valitsus on andud 12. märtsil 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil". Sellest lähtuvalt muutub meie kõigi elukorraldus.

Seoses eriolukorra kehtestamisega on kuni 1. maini keelatud kõik avalikud kogunemised.

Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö

Alates esmaspäevast, 16. märtsist peatatakse kõikides Põhja-Sakala valla koolides (sh Lahmuse Kool) tavapärane õppetöö ning viiakse see üle kaug- ja koduõppevormile. Haridusasutused on koostanud tegevusplaanid õppetöö korraldamiseks eriolukorras.

Põhja-Sakala valla lasteaiad jätkavad esialgu tegevust. Lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt.
Head lapsevanemad, kutsume teid kõiki üles, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist peatatakse huvihariduse andmine.
Lisaks koolidele on esmaspäevast alates suletud huvikoolid, noortekeskused, spordisaalid, kultuuriasutused (sh Kõpu Külastuskeskus) muuseumid ja raamatukogud. Ei toimu huvitegevust nii noortele kui täiskasvanutele (ära jäävad kõik treeningud, proovid, võistlused).

Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud. 14. märtsil lisandus info, et keelatud on ka jumalateenistused.

Esialgu jätkas tavapärast tööd Suure-Jaani Tervisekoda. 14. märtsi õhtul lisandus info, et suletakse ka veekeskused.

Sotsiaalvaldkond

Võhma Päevakeskus on esialgselt suletud kuni 30.03.2020 ning seal pakutavaid teenuseid (pesupesemine, soe toit, dušš) ei saa kasutada. Koduhooldusteenust pakutakse minimaalses mahus. Eakate transpordiringid jäävad esialgu kaheks nädalaks ära.

Sotsiaaltöötajad (vt sotsiaaltöötajate KONTAKTE) nõustavad inimesi e-posti ja telefoni teel. Avaldusi võetakse vastu telefoni teel suuliselt, vajadusel helistatakse üle ja küsitakse infot juurde.

Tähelepanu!

Vallamaja ning Kõo, Kõpu ja Võhma teenuskeskuste teenistujate vastuvõtuajad on tühistatud. Teenuste saamiseks ja toimingute tegemiseks palume pöörduda telefoni, kirja või e-posti teel, vältides kohaletulekut vallamajja ja teenuskeskustesse.

Vallamaja infotelefon 435 5444;
Sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja 437 8538, 5855 9980;
Võhma teenuskeskus 437 7212, 5345 0967;
Kõo teenuskeskus 437 8530, 505 1472;
Kõpu teenuskeskus 439 6622,

Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Hoidkem end ja teisi!

 

Viljandimaa Arenduskeskus vahendab ettevõtjatele infot

26.03.2020

Hea ettevõtja Kriisiajal tuleb kõikvõimalikku infot igalt poolt ning mõistame, et selles orienteeruda ei ole lihtne. Oleme oma sõprade jaoks kokku kogunud peamised kanalid, millelt võid leida ettevõtlikule inimesele vajalikku infot. Loodame, et ...  Loe edasi »


Põhja-Sakala vald

21. oktoobril 2017 ühinesid Suure-Jaani vald, Kõo vald, Kõpu vald ja Võhma linn üheks omavalitsuseks –  Põhja-Sakala vallaks. 

Põhja-Sakala vallas elab pea 8000 inimest ja valla territoorium on 1153 km2. Vallas on 2 linna (Võhma ja Suure-Jaani), 2 alevikku (Olustvere ja Kõpu) ning 70 küla.

Põhja-Sakala vallal on piir Põltsamaa vallaga, Viljandi vallaga, Mulgi vallaga, Saarde vallaga, Pärnu linnaga, Tori vallaga, Põhja-Pärnumaa vallaga, Türi vallaga ja Järva vallaga.

 

1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)
1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)
5301 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h)
112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

Nädal vallas

« Tagasi

12. nädal 16.–22.03.2020

NB! Seoses lasteaia Sipsik ja vallamaja hoone renoveerimisega töötab Põhja-Sakala vallavalitsuse sekretär ajutiselt kabinetis 209.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korraldusele nr 77 "Eriolukorra meetmete rakendamine" on keelatud kõik avalikud kogunemised, kinod, ööklubid, etendused, kontserdid, konverentsid, spordiüritused,muuseumide ja näitusasutuste külastamine.

AVATUD NÄITUSED:

 • Suure-Jaani lasteaed Sipsik esitleb oma Sipsiku-näitust Suure-Jaani raamatukogus
 • loodusfotod "Kulgemised. Omadena metsas" Suure-Jaani Tervisekoja konverentsisaalis
 • kunstistuudiolt BASTOR kuldamislehtedega tehtud pildinäitus "KULDNE PINTSEL" Võhma Vaba Aja Keskuses tööpäeviti kell 10–16

Teisipäev, 17. märts

 • Keskkonnaspetsialist Kärt Linder osaleb koolitusel "Keskkonnaalastele teabenõuetele vastamine ning avalikkuse kaasamine keskkonnaasjades" Tallinnas
 • kell 15 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte lahtised meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani koolis

Kolmapäev, 18. märts

 • kell 15 Vallavalitsuse istung vallamajas

Neljapäev, 19. märts

 • kell 18 Kõpu Naisseltsi 10. juubel Suure-Kõpu mõisa marmorsaalis
 • kell 18 Kellakuuetee Võhma linnaraamatukogus: külla tuleb Maris Mägi

Reede, 20. märts

 • kell 19 Eesti meistrivõistlused seenioride 50+ korvpallis Sürgavere spordihoones: Põhja-Sakala –Parim enne
 • kell 20 Vanad aga kobedad – Meie Mees ja Maie Vastemõisa rahvamajas. Pilet 12 eurot (kuni 15.03.), kohapeal 15 eurot

Laupäev, 21. märts

 • kell 11 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Viljandi spordihoone suures saalis: Põhja-Sakala – Viljandi vald

Pühapäev, 22. märts

 • kell 10 Matk Sakala teel Vanaõue puhkekeskusest kuni C.R. Jakobsoni talumuuseumini Kurgjal, Pärnumaal. Matkale saab registreerida 19. märtsini (kuni kella 17ni) e-posti aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee või tel 445 8171, 5860 0025
 • kell 10 Viljandimaa meistrivõistlused lauatennises Viljandi spordihoones
 • kell 12 Korvpalliviskemängu "Viis miinust" karikavõistlused Võhma spordihoones


 

 

Statistika

Rahvaarv: 7963
Pindala: 1153 km²
Suurim asula: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1277, 1047)
Koole: 7
Lasteaedu: 9
Külasid: 70
Huvikoole: 2