Külad Vastemõisa paikkonnas

Ilbaku küla

Ivaski küla

Kildu küla

Kobruvere küla

Lemmakõnnu küla

Metsküla

Paelma küla

Sandra küla

Vastemõisa küla