Looduskaitsealad

Papioru maastikukaitseala kaitsekorra uuendamine

Papioru maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda avalikul väljapanekul 27.02.2020 kuni 20.03.2020. a Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja siinKaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik arutelu toimub 16. märtsil 2020 kl 15.00 Suure-Jaanis Põhja-Sakala vallamajas. 
NB! Avalikku arutelu ei toimu!
Parandusettepanekuid ja vastuväiteid Papioru maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise kohta oodatakse kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole aadressil Paala tee 5, Viljandi või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 20.03.2020.
 
 
 

Varasemalt:

* Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu SELETUSKIRI

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" lisa KAART

Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise täiendav avalikustamine - lisainfo siin

Määruse eelnõu on täiendaval avalikul arutelul, kuna kaitse-eeskirja eelnõusse viidi sisse muudatus, millega keelatakse kaitseala Sakala tee piiranguvööndis uuendusraie. Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi) ning Põhja-Sakala vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ajavahemikus 21.10. – 10.11.2019. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

 

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine

Põhja-Sakala vallas tekivad uued kaitsealad Kõpu piirkonnas:

Naistevalla looduskaitseala ja

Kuninga-Rimmu looduskaitseala