« Back

Koroonaviirus takistab sotsiaalvaldkonna parimate tunnustamist, kuid see-eest on alanud kandidaatide esitamine sotsiaaltöö preemiatele

Koroonaviiruse leviku tõttu lükkub 2021. aastasse nii 2019. kui ka 2020. aasta parimate tunnustamine sotsiaalvaldkonnas. Kindel kuupäev alles selgub, kuid parimad ei jää tunnustamata.

 

Samal ajal on aga võimalik esitada kandidaate sotsiaaltöö preemiatele, mis jagunevad:

  • Sotsiaalvaldkonna elutöö preemia;
  • Aasta sotsiaaltöötaja;
  • Aasta Hea Haldja preemia;

Kandidaate on võimalik esitada 10. veebruarini.

Tunnustuse andmise taotluse võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatavad asutused ning isikute ühendused. Kandidaatidele esitatavate nõuetega saab täpsemalt tutvuda https:// www.riigiteataja.ee/akt/406032020060 (Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.11.2018 määrus nr 61 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord").

Põhjendatud ettepanekud on oodatud e-posti aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või vallamajja aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani.