« Zurück

Põhja-Sakala Vallavalitsuse elektroonilisel istungil 30.12.2020 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

  1. Tasuda valla eelarvest isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuiselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
  2. Lükata edasi sotsiaalvaldkonna tunnustamise ja preemiate maksmine aastasse 2021.

Rahandusküsimustes:

  1. Eraldada reservfondist Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule ühekordne toetus summas 10 000 eurot Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku katuse piksekaitsesüsteemide paigaldamise toetamiseks;
  2. Kinnitada Põhja-Sakala Vallavalitsuse ning hallatavate asutuste alaeelarvete sisesed muudatused.

 

Istungi ülevaate koostas:

Kati-Kristella Kivisild

Kommunikatsioonispetsialist