« Zurück

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 05.01.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

  1. Määrata isikule hooldaja ja maksta hooldamise eest hooldajatoetust 40 eurot kuus;
  2. Võimaldada valla eelarvest priipääse Suure-Jaani Tervisekoja jõusaali ja ujula külastamiseks.

Majandusküsimustes:

  1. Väljastada ehitusluba Suure-Jaani linnas J. Köleri tn 2 kinnistul asuva kauplus-elamu ümberehitamiseks andekojaks.

Muudes küsimustes:

  1. Kinnitada korrakaitseametnik kui väärteomenetluse kohtuväline menetleja kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused ning kehtestada ametniku tunnistuse vorm;

Lisaks:

  1. Arutati arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ja kujundati seisukoht nende suhtes;
  2. Arutati vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist Koksvere külas.

 

Istungi ülevaate koostas:

Kati-Kristella Kivisild

Kommunikatsioonispetsialist