Muudatused lapsevanema poolt kaetava lasteaia kohatasu maksmisel

3/29/21

Seoses rangemate piirangute kehtestamisega andis Vabariigi Valitsus tungiva soovituse koolieelse lasteasutuseteenust kasutavatel lapsevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia kuni 11. aprillini 2021.a.

Sellest tulenevalt võttis Põhja-Sakala Vallavolikogu vastu otsuse vabastada lapsevanemad tagasiulatuvalt alates 11. märtsist 2021 kuni täiendavate piirangute lõppemiseni nende poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel.

Vabastus on proportsioonis teenuse mittekasutamise päevade arvuga juhul kui lasteaiakohta pole kasutatud vähemalt 2 järjestikust nädalat. Vabastus kehtib valla lasteaedades ja lapsehoiu- või eralasteaiateenuse kasutamisel.

Hariduse arengukava 2020–2025

Haridusnäitajate raport

Põhja-Sakala valla hariduse valdkonna üldine statistika seisuga 10.11.2020

Põhja-Sakala valla hariduse valdkonna üldine statistika seisuga 10.11.2019