« Back

Järva vallavalitsuse delegatsioon külastas Põhja-Sakala valda

19. mail külastasid Põhja-Sakala valda Järva valla juhid ja vallavalitsuse spetsialistid. Külaskäigul tehti ringkäik nii Suure-Jaani Kondase majas kui ka Suure-Jaani Tervisekojas.

Põhja-Sakala valla poolt olid naaberomavalitsuse vallajuhi Toomas Tammiku ja teiste külaliste vastuvõtjateks vallavanem Jüri Hansen, volikogu esimees Priit Toobal ja hankespetsialist Tiiu Umal. Lisaks vallavanemale olid Järva vallast külas erinevate valdkondade osakonnajuhid ja spetsialistid. Tervisekojas võõrustas naabreid tervisekoja juht Indrek Palu. Külaskäigu eesmärgiks oli naabritega tuttavaks saada ja omavahelisele edasisele suhtlusele alus luua. 

Priit Toobal: „Juba lähiajal võtame plaani vastu külaskäigu Järva valda, kus saame kokku juba pikemalt ning arutame teemasid töögruppides erinevates valdkondades."

Samasugused külaskäigud, kus teemavaldkondade kaupa naaberomavalitsustega nõu peetakse on plaanis kõikide naabritega. „Naabritega kokkusaamise mõte on üksteiselt õppida ja vajadusel ühisprojekte ja ühiseid ettevõtmisi korraldada," lisas volikogu esimees Priit Toobal.