« Back

Otsitakse projektijuhti

Viljandi Linnavalitsus otsib projektijuhti
projektile nr 2014-2021.1.05.21-0206 "HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas".

Projekti tegevusteks on Viljandi maakonna üleselt, st Mulgi, Põhja-Sakala ja Viljandi vallas ning Viljandi linnas HEV (haridusliku erivajadustega laste) kompetentsikeskuse koostöömudeli väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine integreeritud tugiteenuste pakkumiseks haridusliku erivajadusega ja puuetega lastele ja noortele; samuti spetsialistide koolitamine, kelle kaasabil koostöömudeli väljatöötamise järgselt seda praktiseerida ja rakendada.

Projekti kestus: 03.05.2022 – 30.04.2024.

Lisainfo: Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhatajalt Tiivi Tiidolt telefonil
4354763 ja tiivi.tiido@viljandi.ee.

Avaldus esitada hiljemalt 3. juuniks 2022 Viljandi linnavalitsusele e-posti aadressile
viljandi@viljandi.ee.