« Back

Pakume tööd

Kirivere Kool kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: 
õppealajuhataja (1,0 ametikohta koolis ja lasteaias);
logopeed-eripedagoog (0,5 ametikohta koolis ja lasteaias);
muusikaõpetaja (0,5 ametikohta koolis);
koolipsühholoog (0,25 ametikohta koolis).
Tööle asumise aeg: 21. august 2018
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 25. maiks 2018 digiallkirjastatult e-posti aadressil direktor@koo.ee.
Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (e-post: direktor@koo.ee).