« Back

Põhja-Sakala raamatukogu direktoriks saab Viivika Lepp

Teisipäeval, 17. mail 2022 toimunud vallavalitsuse istungil kinnitati Põhja-Sakala raamatukogu direktoriks Viivika Lepp.

Põhja-Sakala valla raamatukogu moodustati Suure-Jaani, Võhma, Kõo ning Kõpu raamatukogude ühendamisel. Raamatukogude ühendamisel jätkavad harukogudena tegevust kõik senised raamatukogud.

Viivika Lepp on Suure-Jaani raamatukogu juhtinud viis aastat. „Oma töös olen korraldanud ja juhtinud raamatukogu igapäevategevust ja eelarvet. Mulle on väga oluline, et raamatukogu tegevus aitaks kaasa kohaliku elu edendamisel ja kultuuriloo säilimisele," sõnas uude ametisse valitud Viivika Lepp.

„Pean eriti oluliseks koostöö tegemist piirkonna haridus- ja kultuuriasutustega ning kogukonnaga. Leian, et raamatukoguteenused on pidevas muutumises ja on vajalik leida võimalusi arendamaks raamatukogu kaasaegseks kogukonnakeskuseks," lisas raamatukogu direktor.  

Abivallavanem Kadri Linder iseloomustas ühendatud raamatukogude uut juhti: „Viivika Lepp on Suure-Jaani raamatukogu juhina ühe väiksema raamatukogude liitmise juba läbi teinud ning oskab teadlikult hinnata mitme filiaaliga tegutseva asutuse tugevusi ja tuge vajavaid funktsioone. Viivika tugevusteks, mis teda antud ametis kindlasti toetavad, on tema positiivne eluhoiak, avatus uuele, kohanemisvõime, loomingulisus ja kindlasti ka koostööoskus."

„Põhja-Sakala raamatukogu ühes oma filiaalidega on juurde saamas valla teeninduspunktide ülesandeid. Raamatukogu on ka üks oluline koostööpartner kogu valla kultuuri- ja vaba aja veetmise võimaluste arendajate ning teostajate võrgustikus koos Põhja-Sakala kultuurikeskuse, tervisekoja ja noortekeskusega. Usun, et Viivika Lepp koos raamatukogu harukogude töötajatega saab nende rollidega suurepäraselt hakkama." 

Uus raamatukogu alustab tööd 1. augustil 2022.


FOTO: Erakogust