« Back

Põhja-Sakala valla sporditööd hakkab korraldama tuntud spordimees Raivo Nõmm

Alates 19. maist on valla sporditöö korraldajana ametis tuntud spordimees Raivo Nõmm. Suure-Jaani Tervisekoja koosseisus tööle asunud Raivo Nõmme põhiülesandeks on korraldada ning koordineerida Põhja-Sakala valla spordielu, sealjuures pakkuda tervist toetavaid tegevusi lastest kuni eakateni välja.

 

Raivo Nõmm kandideeris ja osutus spordikorraldaja ametikohale valituks, sest ta on ise tubli sportlane ning korraldanud mitmeid suuremaid ja väiksemaid spordiüritusi. Oluline on ka see, et Raivo Nõmm on oma valla mees ja valla spordirahvaga sina peal. „Sporditöö korraldajaks kandideerimine oli läbi kaalutud ja õige otsus, sest siinse valla tegevused on mulle tuttavad ja südamelähedased. Mulle meeldib meie valla omapära – siin on palju nii sportlasi kui ka harrastajaid. Mõlemate jaoks on liikumine ning sportlikud eluviisid tähtsad. Olen tänulik, et saan oma koduvalla spordielu eest vedada ja tagant tõugata," ütles täna ametisse asunud Raivo Nõmm.

Sporditöö korraldaja näeb Põhja-Sakala valla spordimaastikul väga palju potentsiaali, sest üle valla on väga head sportimise tingimused. Võimalused liikumiseks ja spordiks on nii noortele kui ka vanematele. „Oma töös üritan pakkuda kõigile huvilistele midagi. Soovin kaasata kõiki, kas siis sporti tegema või lihtsalt liikuma. Näen, et rahvaspordiüritustel oleks kindlasti palju edu," lisas sporditöö korraldaja.

Valla sporditöö korraldaja kuulub Suure-Jaani Tervisekoja koosseisu. Tervisekojale on üle antud ka Suure-Jaani staadion ning kui mai lõpus toimuv vallavolikogu toetab vallavalitsuse ettepanekut liita tervisekojaga Sürgavere spordihoone, siis üheskoos nende muudatustega kujuneb tervisekojast lisaks olemasolevatele funktsioonidele ka valla spordikeskus.

Spordikorraldaja värbamisprotsessi kaasati lisaks tervisekoja ja vallavalitsuse esindajatele ka suur hulk valla spordijuhte ja tegijaid. Teiste hulgas oli oluline roll spordikorraldaja valimisel õpetajal ja treeneril Pille-Riin Sepal, kes oli eestvedaja allkirjade kogumisel, millega nõuti eraldi spordikorraldaja tööle võtmist. Nüüd on spordikorraldaja oma valla sporditegijate seast leitud, kes valla sporditraditsioone elus hoiab ja uute algatustega välja saab tulla.