« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.05.2022 istungil otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Eraldada vältimatu sotsiaalabi korras üheksale isikule eluruum ja kanda perioodil 01.05.–30.06.2022 eluruumi üüri, kommunaalteenuste ja elektrienergia tarbimise kulud valla eelarvelistest vahenditest.
 2. Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.01.2022 korraldust nr 12 seoses isikliku vara kaotamisega tulekahjus.

Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:

 1. Kinnitada Suure-Jaani staadioni ning Suure-Jaani Kooli ruumide ja rajatiste hinnakirjad.
 2. Moodustada Kõidama lasteaia Traksik ja Suure-Jaani lasteaia Sipsik tegevuste ümberkorraldamiseks ja liidetud Suure-Jaani lasteaia Sipsik direktori valimiseks komisjon.
 3. Keelduda huvihariduse ja -tegevuse toetuse maksmisest, sest isikule on maksimummääras toetust makstud.
 4. Anda nõusolek mittetulundusühingule OleLukoe ja Tallinna Võrkpalliklubile projektlaagrite korraldamiseks Põhja-Sakala vallas.
 5. Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.03.2022 korraldus nr 192, millega anti Viljandi Spordikoolile nõusolek projektlaagri korraldamiseks Sürgavere spordihoones, sest hoone on samal ajal kasutuses Ukraina sõjapõgenike majutuskohana.
 6. Kinnitada Põhja-Sakala raamatukogu direktori vabale ametikohale välja kuulutatud konkursi tulemused ja alustada Viivika Lepaga läbirääkimisi tööle asumiseks 01.08.2022.

Majandusküsimustes:

 1. Nõustuda Kobruvere külas Pihlaka katastriüksuse jagamisega ja määrata jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
 2. Nõustuda Saviaugu külas Räbina; Arussaare külas Ojametsa,  Arupõllu ja Agre kinnisasja; Soomevere külas Aasa, Vainuvälja, Aasa 1, Soomevere-Maima, Räpu ja Soomevere farmi kinnisasja jagamisega ja määrata jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
 3. Anda nõusolek tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Võhma linnas Raudtee, Rukkilille ja Mooni tänavatele tehnovõrgu ehitamiseks ja majandamiseks.
 4. Anda Jaska külas Vana-Sõra kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused.
 5. Korraldada lihthange "Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete ja inventari kindlustamine" (viitenumber 250060) ja moodustada hankemenetluse läbiviimiseks komisjon.

Rahandusküsimustes:

 1. Eraldada tegevusrealt Seltsitegevus EELK Suure-Jaani Johannese kogudusele PRIA Leader projekti „Suure-Jaani kellahelin turvalisest tornist" kaasfinantseeringuks 1900 eurot.
 2. Eraldada eelarve tegevusrealt Seltsitegevus EELK Kõpu Peetri kogudusele PRIA Leader projekti „Kellahääl kutsub õue" kaasfinantseeringuks 2750 eurot ja Muinsuskaitseameti projekti „Kõpu altarimaali raami restaureerimine" kaasfinantseeringuks 400 eurot.
 3. Keelduda Kõpu koolile reservfondist 500 euro eraldamisest.
 4. Kehtestada laste suvelaagrite osalustasu:
  Puhkelaager „Mürsikud" 60 eurot
  Töölaager „Noortelt noortele"  15 eurot
  Segasumma suvelaager 30 eurot
  Seikluslaager „Tean, et suudan" 60 eurot
  Puhkelaager „Kõpu krapsakad" 35 eurot

Muudes küsimustes:

 1. Anda nõusolek avalike ürituste Spinningupüügivõistlus 2022 ja Parim pühapäev perega pidamiseks.
 2. Edastada volikogule Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise korra eelnõu.