« Back

Põhja-Sakala vallavalitsust külastasid külalised Moldovast

23. mail külastasid Põhja-Sakala vallavalitsust külalised Moldovast Planca vallavalitsusest. Vallavanema Dumitru Cozlovschiga oli väliskülalisi kokku kuus, seahulgas kaks ettevõtjat ja neli vallaametnikku.

Külalisi võtsid vastu Põhja-Sakala vallavanem Jüri Hansen ja vallavolikogu esimees Priit Toobal, kes tutvustasid külalistele Põhja-Sakala valda ning olulisemaid ettevõtmisi vallas.