« Back

Volikogu liikme volitused lõppesid

Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme Tõnu Kiviloo volikogu liikme volitused lõppesid tagasiulatuvalt 16. aprillist 2018.
Valimiskomisjoni esimees Veronika Ling:
Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme Tõnu Kiviloo suhtes jõustus 16.04.2018 kriminaalasjas nr 1-14-10988 süüdimõistev kohtuotsus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõike 1 punkti 8 alusel lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega.§ 20 lõike 1 alusel astub sellisel juhul volikogu liikme asemele volikogu asendusliige.
Kuna Tõnu Kiviloo oli varasemalt peatanud oma volikogu liikme volitused kuni27. juunini 2018 ja tema asendusliikmeks oli valla valimiskomisjoni 27.03.2018 otsusega nr 16 määratud Kalev Sengbusch,**siis ei ole vaja määrata uut asendusliiget.
Valla valimiskomisjon võttis 26.04.2018 vastu otsuse nr 17:
1. Lugeda Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme Tõnu Kiviloo volikogu liikme volitused lõppenuks tagasiulatuvalt 16. aprillist 2018 seoses tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega.
2. Tõnu Kiviloo asendusliikmena jätkab valla valimiskomisjoni 27.03.2018 otsusega nr 16 määratud Kalev Sengbusch.