Energiakompensatsioon

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus Energiahinna tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud meetme elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks tasumiseks vähekindlustatud leibkondadele. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaanitaseme piiri ning seda saab taotleda üksnes oma rahvastikuregistri-järgsest valla- või linnavalitsusest.
Kestvus Toetusavaldusi saab esitada alates 11.01.2022
Õigusaktid  
Vastutaja  Eveli Lilleoja

 

Teenuse taotlemine kohapeal

   
Vajalikud sammud Täitke taotluse vorm. Blanketi saab veebilehelt või Põhja-Sakala  vallamajast. Avalduste vastuvõtt algab 11.01.2022 E-R 9-12, 13-16.
Vajaminevad dokumendid

Taotleja esitab toetuse taotluse kirjalikult oma rahvastikuregistri järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele koos järgmiste dokumentidega:

1) andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;

2) eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;

3) tõendid, et tegemist on perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;


Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab lõike 2 punktis 2 esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed: 

1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

2) tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m3) ja gaasikulud kokku (eurodes);

3) kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

4) kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Viide  Avaldus energiatoetuse saamiseks
 

 

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud
Sisenege Põhja-Sakala valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 
Viide