« Back

Küsitlus omastehooldajatele

Kui Sa oled pereliige, sõber, lähedane – omastehooldaja, kes abistab haiguse, puude või muust erivajadusest tingituna inimest oma igapäevaelu toimingutes, siis kutsume Sind täitma veebipõhist küsimustikku.

Põhja-Sakala valla omastehooldajate küsitlus

Palume teil vastata küsimustele, et saaksime vallas arendada just neid teenuseid ja jagada infot, mis on teile vajalikud.

Küsimustikule vastamine võtab aega vaid 5 minutit, kuid annab meie jaoks üliolulist infot.

 Pikendasime küsitluse vastamise tähtaega – küsimustikule saab vastata kuni 21. augustini.