« Back

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Võhma linnas Tallinna tn 6 laohoone projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus


Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhma linnas Tallinna tn 6 katastriüksusele laohoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 26.07.–09.08.2022 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 10.08.2022 (aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta.
Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.

Korralduse EELNÕU ja projekteerimistingimused