« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 19.10.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Jätta rahuldamata õpilaste koolitranspordi toetuse taotlus;
 2. Maksta isikule täiendavat sotsiaaltoetust.

Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:

 1. Kinnitada Võhma lasteaia Mänguveski ettepanek sobitusrühmade moodustamiseks 2021.-2022. õppeaastal;
 2. Määrata Põhja-Sakala valla 2020. aasta kultuuripreemiad.

Majandusküsimustes:

 1. Viia läbi oksjoniportaalis Osta.ee avalik elektrooniline enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks Suure-Jaani tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele Nigula tn 10 ja Nigula tn 13;
 2. Riigihankel „Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2021/2022":
  1. tunnistada edukaks pakkumuseks Osa 5 ja Osa 6 OÜ Nugised pakkumus kui majanduslikult soodsaim summas 86,40 eurot tund, Osa 10 OÜ Kõpu PM pakkumus kui majanduslikult soodsaim summas 96,24 eurot tund, Osa 11 Aare Kolk FIE pakkumus kui majanduslikult soodsaim summas 50 eurot tund ning sõlmida nendega hankeleping;
  2. lõpetada Osa 1, Osa 2, Osa 3, Osa 4, Osa 7, Osa 8, Osa 9, Osa 12, Osa 13 ja Osa 14 hankemenetlus hankelepingut sõlmimata ning korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus eelnimetatud osadele;
 3. Nõustuda Arussaare külas asuva Olli kinnistu jagamisega ning määrata jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
 4. Väljastada:
  1. ehitusluba Navesti külas Vahearu kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  2. ehitusluba Paaksima külas Jaagu kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  3. ehitusluba Epra külas Vahtra kinnistule puurkaevu rajamiseks;
  4. ehitusluba Suure-Jaani linnas Jaama tn 2a kinnistule ja 24116 Suure-Jaani – Olustvere tee kinnistule mahasõidu ehitamiseks;
  5. ehitusluba Metskülas Männikivi kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks;
  6. osaline kasutusluba Suure-Jaani linnas Lembitu pst 51 kinnistul ümber ehitatud Suure-Jaani staadioni staadioniväljaku, piirdeaia, välisvalgustuse, kastmissüsteemi, jalg- ja sõiduteede, platside kasutusele võtmiseks;
  7. kasutusluba Suure-Jaani linnas Välja tänava, Pärnu tn 23, Välja tn 6, Välja tn 7, Välja tn 8, Lasketiiru tänava, Lasketiiru tn 3, Roosi tänava, Roosi tn 1, Roosi tn 2, Roosi tn 3 ja Roosi tn 4 kinnistutel ümberehitatud kaugküttetorustiku kasutusele võtmiseks;
  8. kasutusluba Sürgavere külas, Sürgavere tee 11 kinnistul spordihoone laienduse kasutusele võtmiseks.

Muudes küsimustes:

 1. Jätta rahuldamata Suure-Jaani Kultuurimaja avaldus;
 2. Anda nõusolek avaliku ürituse „Motokrossi külgkorvide avalik ühistreening" pidamiseks.

Lisaks:

 • Määrati valla esindajaks projektis „Hea ja optimaalse huvihariduse võimalused rahvastiku vähenemist arvestades Viljandimaal" haridusjuht Kaie Toobal;
 • Arutleti võimaluste üle rahuldamata jäänud toetuse taotluse rahuldamiseks;
 • Tutvuti kavandatud Põhja-Sakala valla teenemärgi näidistega.