« Back

Teade Võhma tervisepargi ja Olustvere raudteejaama riigimetsas plaanitavatele metsatööde kavadele saabunud ettepanekute kokkuvõtte avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise kavade valmimisest ja kinnitamisest

Võhma tervisepargi metsatöödOlustvere raudteejaama metsatööd

RMK tänab kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Võhma tervisepargi ja Olustvere raudteejaama riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud Võhma tervisepargi ümbruse ja Olustvere raudteejaama riigimetsa majandamise kavad aastateks 2021–2030. 

Kinnitatud metsatööde kavad on avaldatud RMK kodulehel.