« Back

Üürihinna määramine Võhma linnas Tallinna tn 7

Sotsiaalteenusena eluruumide kasutusse andmisel aadressil Tallinna tn 7, Võhma linn on üürihind kehtestatud haldusreformi eelsel ajal Võhma Linnavalitsuse poolt ning hinda ei ole üle vaadatud.

Eluruumide hulk munitsipaalpindadena ei vasta tegelikule vajadusele. Sotsiaalseid sihtgruppe ja inimesi, kes vajavad üüripinda sotsiaalteenusena, on rohkem, kui valla omandis olevaid eluruume ja eluruume vabal üüriturul. Eluruumide puuduse tõttu on tekkinud vajadus pakkuda olemasolevates korterites inimesele elamiseks n-ö voodikohta toast. Muudatuse sisseviimine võimaldab vallal pakkuda inimesele elamispinda ja mitte jätta abivajavat isikut peavarjuta.

Põhja-Sakala vallavalitsuse 26.07.2022 korraldusega nr 487 määrati aadressil Tallinna tn 7 Võhma linnas eluruumi üürihinnaks 30 eurot kuus inimese kohta. Hinnale lisandub kommunaalteenuste, elektrienergia tarbimise ja valla osutatavate või vahendatavate teenuste kulu.

Vabasid kortereid eraldatakse ühiseluruumina, üldjuhul voodikohana. Köök ja tualettruumid on ühiskasutuses.

Kehtivate üürilepingute puhul hakkab uus hind kehtima alates 01.09.2022. a.

Kehtivate üürilepingute lõppemisel eraldatakse majas elamispind voodikohana ühiseluruumis, v.a juhul kui korterisse asub elama perekond (abikaasad, elukaaslased, vanem lapsega vms). Sel juhul on üürihind korteri kohta.

Sotsiaalosakonna ettepanekul võib vallavalitsus üürihinda vähendada.


FOTO: Angela Härm