« Back

Vastemõisa lasteaed Päevalill pikendas konkursse

Vastemõisa lasteaed Päevalill kuulutab välja konkursi

  • logopeedi (0,3 kohta) ametikoha täitmiseks.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

Vastemõisa lasteaed Päevalill pakub tööd

  • koristajale (0,75 ametikohta) ja
  • õpetaja abile (0,25 ametikohta).

Avaldus koos CV-ga saata hiljemalt 18. augustiks 2022 aadressil la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

Info tel 511 2592, Katrin Ronimois.