Põhja-Sakala Vallavalitsuse alatised komisjonid

Sotsiaalkomisjon:

esimees Kärt Linder

liikmed: Piret Jukk, Maie Käba, Eveli Lilleoja, Eda Nodapera, Tarmo Riisk, Marlen Silm, Aave Toomsalu

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkonnaks on sotsiaalvaldkonna üksikküsimuste lahendamine, sh isiku toetuse vajaduse hindamine esitatud dokumentide alusel ning tema sissetulekut, toimetulekuvõimet ja muid teadaolevaid andmeid arvestades vallavalitsusele ettepaneku tegemine isikule toetuse määramiseks või sellest keeldumiseks ning laste ja perede probleemide lahendamine.

 

Hüvituse, töötasu ja tasu määramine