Külad ja asulad Kõpu paikkonnas

Kõpu paikkonnas on 1 alevik ja 9 küla:

Iia küla

Kuninga küla

Kõpu alevik

Laane küla

Punaküla

Seruküla

Supsi küla

Tipu küla

Uia küla

Vanaveski küla