30.08.19

MTÜde ümarlaud 18. septembril kell 17.30 Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungite saalis.

Päevakord:

1. Kaasava eelarve info.
2. MTÜde ümarlaua esindaja valimine kaasava eelarve ideid hindavasse komisjoni.
3. Info MTÜdele 2020. aasta eelarvesse taotluste esitamiseks.
4. Järgmiste ümarlaudade toimumisaegade kokkuleppimine ning ideede kogumine.

Kutsume MTÜde ümarlaua raames kõiki huvilisi, et saada infot ning esitada küsimusi kaasava eelarve kohta.

Evelyn Härm
kultuurispetsialist

Head MTÜde ja külade esindajad.

Kvartal hakkab taas läbi saama ning Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab teid kokkusaamisele 11. juunil 2019 kell 17.30 Põhja-Sakala Vallavalitsuse saali.

Meiega koos on vallavanem Tõnu Aavasalu, kes räägib vallavalitsuse tegemistest. Arutame ühiselt MTÜde ümarlaua tulevikust ja toimetamisest ning MTÜde  ja külavanemate rollist Põhja-Sakala valla elus.

Olete oodatud kaasa mõtlema, kaasa arutlema!