Pakume tööd

PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS pikendab väljakuulutatud konkurssi

haridusspetsialisti ametikohale.

 

VÕHMA PÄEVAKESKUS otsib oma meeskonda:

Tööpakkumistest lähemalt Eesti Töötukassa portaalist Tööpakkumised.

Kandideerimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus, elulookirjeldus või CV, tunnistuse või diplomi koopia hariduse kohta, motivatsioonikiri märgusõnaga ,,KONKURSS" hiljemalt 12. augustiks 2019 e-posti aadressile paevakeskus@vohma.ee.

Lisainfo: päevakeskuse juhataja Tiina Grasberg, telefon: 5323 9448, e-post: paevakeskus@vohma.ee.

----------

SUURE-JAANI LASTEAED pakub uuest õppeaastast tööd:

  • muusikaõpetajale (0,5 koormusega)
  • eripedagoogile või logopeedile (0,5 koormusega)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad palun esitada Suure-Jaani lasteaed Sipsik, Lembitu pst 42, Suure-Jaani Põhja-Sakala vald või la.sipsik@suure-jaani.ee.

Lisainfo: Tiiu Savelli 5624 0243 või 437 1198.

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Tugiisikut vajatakse Olustvere lasteaeda ja Olustvere kooli. Tööaeg oleks hommikupoolsel ajal, toetamaks last õppetöös.

Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

----------

KÕPU PÕHIKOOL pakub uuel õppeaastal tööd:

  • vene keele õpetajale (0,38 ametikohta)
  • arvutiõpetuse õpetajale (0,17 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil kopupohikool@gmail.com.

Lisainfo direktorilt Linda Sootsilt (tel 5341 2173; e-post: kopupohikool@gmail.com).

----------

VÕHMA KOOL kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • inglise keele õpetaja (0,39 ametikohta)
  • informaatikaõpetaja (0,26 ametikohta)
  • logopeed (0,5 ametikohta)
  • psühholoog (1,0 ametikohta)
  • info- ja haridustehnoloog (1,0 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602.

Tööle asumine 1. septembril 2019.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).
 

Statistika

Rahvaarv: 8205
Pindala: 1153 km²
Suurim asula: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1271, 1059)
Koole: 6
Lasteaedu: 9
Külasid: 70
Huvikoole: 2