Külad Tääksi paikkonnas

Tääksi paikkonnas on 10 küla:

Aimla küla

Kuhjavere küla – külavanem Romeo Mukk; e-post: tire@hot.ee

Valitud 21.06.2020 (Alus: MTÜ Kuhjavere Küla Seltsi 21.06.2020 külavanema valimise üldkoosoleku protokoll); volitused kehtivad 5 aastat
Välja antud Põhja-Sakala Vallavalitsuse asulavanema tunnistus (Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.08.2020 korraldus nr 477)

Kuiavere küla

Kurnuvere küla

Mudiste küla

Mäeküla

Riiassaare küla

Tääksi küla

Võivaku küla

Ülde küla – külavanem Kaidi Soonberg; e-post: kaidi.soonberg@mail.ee