« Tagasi

Koostööst ettevõtjatega valla üldplaneeringu koostamisel

Põhja-Sakala vald on koostamas uut üldplaneeringut, mis algatati Põhja-Sakala Vallavolikogu 27. septembri 2018 otsusega nr 74.

Kobras AS-il koostöös vallavalitsusega on valminud üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, mis on suunisteks edasisele üldplaneeringu koostamisele ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele.

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse materjalid on kättesaadavad SIIN.

Üldplaneeringu koostamise töörühma koosolek toimus 9. mail 2019 Suure-Jaanis, kus otsustati korraldada kohtumine vallas tegutsevate ettevõtjatega. Kohtumise eesmärgiks on välja selgitada ettevõtjate ootused uuele üldplaneeringule, kuhu ja kui palju kavandada äri- ja tootmisalasid, millised on ettevõtjate probleemid ning edasised plaanid.

 Kohtumine toimub 13. juunil 2019 algusega kell 13.00 vallamajas, Suure-Jaanis.
        Palume huvilistel osaleda.

Ootame ka ettevõtjate kirjalikke ettepanekuid, soove ja arvamusi koostatavale üldplaneeringule Põhja-Sakala Vallavalitsuse e-posti aadressil: info@pohja-sakala.ee.