« Tagasi

Ootame kultuuripreemiate kandidaate

10. jaanuariks 2019 oodatakse Põhja-Sakala valla kultuuripreemiate kandidaate.

Kultuuripreemiad on:
kultuurielutöö preemia;
neli kultuuri aastapreemiat.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

Kultuurielutöö preemia antakse isikule, kes on aastaid panustanud kultuurielu edendamisesse, kelle tegemisi on märgatud ning peetakse tunnustamise vääriliseks.

Kultuuri aastapreemia antakse isikule või isikute ühendustele, kelle tegevus kultuuri valdkonnas on eelmisel aastal silma paistnud.

 

Tunnustuse andmise taotluse võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, Põhja-Sakala Vallavalitsuse  hallatavad asutused ning isikute ühendused.

Taotlus peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult vallavalitsusele (pohja-sakala@pohja-sakala.ee; Lembitu pst 42, Suure-Jaani).

Taotlused kultuuripreemiate määramiseks esitatakse vallavalitsusele  hiljemalt 10. jaanuariks 2019.

Loe lisa:

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord