« Tagasi

Ootame spordipreemiate kandidaate

10. jaanuariks 2019 oodatakse Põhja-Sakala valla spordipreemiate kandidaate.

Spordipreemiad on:
1) aasta parima meessportlase preemia;
2) aasta parima naissportlase preemia;
3) aasta parima noore sportlase preemia;
4) aasta parima võistkonna preemia;
5) aasta parima treeneri preemia;
6) spordiedendaja preemia.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
Aasta parima meessportlase preemia antakse isikule, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

Aasta parima naissportlase preemia antakse isikule, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

Aasta parima noore sportlase preemia antakse kahele kuni 18-aastasele isikule (ühele noormehele ja ühele neiule), kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

Aasta parima võistkonna preemia antakse võistkonnale, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

Aasta parima treeneri preemia antakse treenerile, kes on treeninud sportlast või võistkonda, kes on eelmisel aastal saavutanud väljapaistvaid sportlikke tulemusi ja esindanud valda.

Spordiedendaja preemia antakse isikule, kes on aastaid panustanud piirkonna spordielu edendamisesse, kelle tegemisi on märgatud ning peetakse tunnustamise vääriliseks.

 

Tunnustuse andmise taotluse võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, Põhja-Sakala Vallavalitsuse  hallatavad asutused ning isikute ühendused.

Taotlus peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult vallavalitsusele (pohja-sakala@pohja-sakala.ee; Lembitu pst 42, Suure-Jaani).

Taotlused spordipreemiate määramiseks esitatakse vallavalitsusele  hiljemalt 10. jaanuariks 2019.

Loe lisa:

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord