« Tagasi

Volikogu kehtestas uue arengukava ja eelarvestrateegia

Põhja-Sakala Vallavolikogu kehtestas oma 15. oktoobri istungil ühehäälselt kaks olulist valla arengut puudutavat dokumenti: Põhja-Sakala valla arengukava 2019-2025 ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019-2022.

Arengukava keskmes on parimate eelduste loomine valla elanike heaoluks ja Põhja-Sakala valla kestlikuks arenguks. Valla jaoks olulisim väljakutse on ühinemisjärgse tasakaalustatud piirkondliku arengu saavutamine,  järgides Ühinemislepingut ja arvestades Põhja-Sakala valla profiilis toodud ressurssidega.

Arengukava ja eelarvestrateegia  valmisid  paljude ametnike, volikogu liikmete, vallaelanike ja spetsialistide ühistöös, mille eest suur tänu kõigile, kes oma ideed ja ettepanekud esitasid.

Tiiu Umal
Põhja-Sakala valla arendus- ja hankespetsialist
435 5435, 5342 0340
 

Loe lisa:
Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 15. oktoober 2018 nr 56
Põhja-Sakala valla arengukava 2019-2025
Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019-2022
Põhja-Sakala valla profiil