Hääletamine toimub 1. -14. november 2019

Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vallas.
Vallaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt valla veebilehel identifitseerides ennast elektrooniliselt.
Isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saab hääletada paberkandjal valla teenuskeskustes.
Elektrooniliselt saab hääletada AS EOMAP poolt arendatavas KOVGIS EVALD keskkonnas. Hääletamiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID abil (nupud all paremas nurgas).
Ettepanekute nägemiseks ja hääletamiseks tuleb vajutada nuppu ETTEPANEKUD. 
 
 

 

 

« Tagasi

Riigimetsa Majandamise Keskuse avalik kirjalik enampakkumine

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab 22. oktoobril avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks, sh meie omavalitsuse territooriumil asuva kinnisasja:

Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Kõidama külas asuv Tööstuse kinnisasi (suurusega 3,27 ha, maatulundusmaa 100%, katastritunnusega 61501:001:0134, registriosa nr 13591450, riigi kinnisvararegistri kood KV81666). Keskkonnaameti andmetel paikneb kinnistul puurkaev (registrikood: PRK0013883, puurkaevu katastrinumber 13883), aga ehitisregistris ja riigi kinnisvararegistris seda registreeritud ei ole. Alghind 4300 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 430 eurot. Kinnistu kontaktisik Elor Ilmet, elor.ilmet@rmk.ee, 505 3401.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.