« Tagasi

Riigimetsa Majandamise Keskuse avalik kirjalik enampakkumine

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab 22. oktoobril avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks, sh meie omavalitsuse territooriumil asuva kinnisasja:

Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Kõidama külas asuv Tööstuse kinnisasi (suurusega 3,27 ha, maatulundusmaa 100%, katastritunnusega 61501:001:0134, registriosa nr 13591450, riigi kinnisvararegistri kood KV81666). Keskkonnaameti andmetel paikneb kinnistul puurkaev (registrikood: PRK0013883, puurkaevu katastrinumber 13883), aga ehitisregistris ja riigi kinnisvararegistris seda registreeritud ei ole. Alghind 4300 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, tagatisraha 430 eurot. Kinnistu kontaktisik Elor Ilmet, elor.ilmet@rmk.ee, 505 3401.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.