Tasuta õigusabi

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse keskmise (s.o alla 1906 euro).

 

On palju ameteid ja asutusi, kes teavad tasuta õigusnõu saamiseks inimesi meie juurde suunata (kohtud, prokuratuur, politsei, töötukassa, haigekassa, tööinspektsioon, perekonnaseisuamet, notarid, sotsiaaltöötajad, vallaametnikud, lastekaitsespetsialistid jne), kuid kahjuks saavad inimesed sealt ka puudulikku või väärat informatsiooni ning see tekitab päris palju segadust.

Meie palve on, et kui suunate inimesi tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks Eesti Õigusbüroo poole, siis palume inimestele täpsustada ka seda, et tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb:

1) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades (täna suunatakse meie kontoritesse inimesi ilma, et nad oleksid eelnevalt registreerinud);

2) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti meie juurde tulles enam lepingutasu tasuma ei pea).

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi, millest:

  • 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis);
  • 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis);
  • 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis (riik ei hüvita).

Meie senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kliendil on valida kolme nõustamise vahel: telefoni teel nõustamine, veebinõustamine ning kohtumisega nõustamine.

Info tasuta ning soodustingimustel õigusabi kohta on leitav aadressil juristaitab.ee.