Haridusasutuste direktorite ümarlaud toimub 25.01.2021

Lasteaiajuhtide ümarlaud 25.01.2021 kell 14.00

Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis.

Päevakava:

1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja Toom;

2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021 – 2024. Finantsjuht Kaja Toom;

3. Haridusvaldkonna tegevuste ja tasude ühtlustamiseks õigusaktide kehtestamine,

volikogu määrused.  Haridusjuht Kaie Toobal;

  • Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord;
  • Valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused;
  • Lasteaia toiduraha maksumuse ühtlustamine;
  • Töötajate toidukorra maksumus;

4. Hariduse arengukava ülesanded aastaks 2021-2022 (alusharidus). Haridusjuht Kaie Toobal;

5. INFO kolletiivpuhkused ja õpetajate puhkused;

6. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine.

 

Koolijuhtide ümarlaud 25.01.2020 kell 15.30

Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis.

Päevakava:

1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja Toom;

2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021 – 2024. Finantsjuht Kaja Toom;

3. Haridusvaldkonna tegevuste ja tasude ühtlustamiseks õigusaktide kehtestamine,

volikogu määrused. Haridusjuht Kaie Toobal;

  • Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord;
  • Valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused;
  • Suure-Jaani Huvikooli ja Võhma Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine;
  • Lasteaia toiduraha maksumuse ühtlustamine;
  • Töötajate toidukorra maksumus;

4. Hariduse arengukava ülesanded aastaks 2021-2022 (üldharidus). Haridusjuht Kaie Toobal;

5. INFO;

6. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine.

Hariduse arengukava 2020–2025

Haridusnäitajate raport

Põhja-Sakala valla hariduse valdkonna üldine statistika seisuga 10.11.2019