Kaasava eelarve ettepanekud

 

 Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Kaasav eelarve – see on üks osalusdemokraatia avaldumisvorme ning vahend avatud valitsemise põhimõtete rakendamisel.

Kolmandat korda Põhja-Sakala vallas antakse rahval võimalus ja õigus otsustada 40 000 euro jagamise üle.

Kestvus

Ideid ootame 20. septembrist 10. oktoobrini. Kriteeriumitele vastavad ettepanekud pannakse hääletusele 1. novembril ning hääletus kestab 14 päeva.

Õigusaktid

 Põhja-Sakala valla kaasava eelarve määrus.

Vastutaja  Erki Heinaste, telefon 5190 0865, e-post: erki.heinaste@pohja-sakala.ee

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitage elektrooniline avaldus veebilehelt või paberkandjal avaldus valla kantseleisse, teenuskeskustesse või raamatukogudesse:

Vallavalitsus avatud E–N 9–12, 13–16; R 9–14; e-post: pohja-sakala@pohja-sakala.ee

Vajaminevad dokumendid

 

HEA TEADA ENNE TEATE ESITAMIST

Ettepanekus peaks olema märgitud 

1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
2) objekti nimetus;
3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) idee elluviimise kirjeldus;
5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
7) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada, sh esitajate omapanus). Manuse(te) lisamise võimalus...
Avalduse vorm Kaasavasse eelarvesse ettepaneku esitamise vorm

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud Põhja-Sakala valla toimingute ja teenuste keskkonda  sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 
Viide