Kodanikukaitse

 Korrakaitseametnik Ivo Kralle, tel 503 7483, e-post:
Korrakaitseametnikul on pädevus väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.01.2021 määrus nr 1 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks"
 
 
Suure-Jaani konstaablijaoskond
Pärnu tänav 4 Suure-Jaani linn
612 3510
 

Piirkonnapolitseinikud:

Taavi Hüva, 5361 4041, taavi.hyva@politsei.ee
Piret Kass, 5197 4252, 612 3511, piret.kass@politsei.ee

 

Põhja-Sakala valla kriisikomisjon:

vallavanem Jaanus Rahula – komisjoni esimees; 
AS Suure-Jaani Haldus juhatuse liige Lembit Kruuse;
sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja;
Suure-Jaani Päästekomando pealik Rauno Ruut;
piirkonnapolitseinik;
Kõpu piirkonnajuht Kärt Linder;
Kõo ja Võhma piirkonnajuht Tarmo Riisk;
Kõpu PM OÜ juhatuse liige Tõnu Vreimann;
Kõo Agro OÜ agronoom Andrei Pukman;
SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse juhataja Marika Tirmaste;
Pilistvere Hooldekodu juhataja Elle Leis.

 

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks:

olevalmis.ee käitumisjuhised aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. 
 
112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
 
Samuti saab kriiside korral abi Kaitseliidult Sakala malev