Kodanikukaitse

 Haldusspetsialist Ivo Kralle, tel 503 7483, e-post:
Korrakaitseametnikul on pädevus väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.01.2021 määrus nr 1 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks"
 
 
Suure-Jaani konstaablijaoskond
Pärnu tänav 4 Suure-Jaani linn
612 3510
 

 

Põhja-Sakala valla kriisikomisjon:

vallavanem Karel Tölp – komisjoni esimees
abivallavanem Jaanus Rahula
abivallavanem Kadri Linder
haldusspetsialist Ivo Kralle
AS Suure-Jaani Haldus juhatuse liige Lembit Kruuse
sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja
Suure-Jaani Päästekomando pealik Rauno Ruut
piirkonnapolitseinik Olev Kookla
piirkonnapolitseinik Indrek Jegorov
keskkonnaspetsialist Kriste Kosseson
Kõpu PM OÜ juhatuse liige Tõnu Vreimann
FIE Jargo Kundla
OÜ Essi Agro juhatuse liige Tõnis Riisk
Sürgavere PM OÜ juhatuse liige Aarne Ots
 

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks:

olevalmis.ee käitumisjuhised aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. 
 

Olulised telefoninumbrid:

112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
1247 - RIIGIINFO
Kriisi korral saad nõu ja ametlikku infot. Kerge meelde jätta: 1 number 24/7 ehk 1247.
1313 - KESKKONNAINFO
Saad teatada keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.
1220 - PEREARSTI NÕUANDETELEFON
Juhuks, kui Sul või Sinu pereliikmel ilmnevad terviseprobleemid, mis vajavad nõustamist või
otsust täiendava abivajaduse kohta.
1343 - ELEKTRILEVI RIKKETELEFON
Saad infot elektrikatkestuste kohta.
Imatra Elektri rikketelefon: 715 0188
VKG Elektrivõrkude rikketelefon: 716 6666
1510 - MAANTEEINFO NUMBER
Annab infot liikluspiirangute, teetööde, teeolude jms kohta.
1524 - PÄÄSTEALA INFOTELEFON
Annab nõu kodu turvalisuse küsimustes ning millel saab anda teada ohtlikust ehitisest või katmata
kaevust.
16 662 - MÜRGISTUSTEABEKESKUS
Infoliin, mis annab mürgistustega seotud infot ja nõuandeid.
612 3000 - POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI KLIENDITUGI
Võtab vastu teateid liiklusohtlikest olukordadest ja annab infot teisaldatud sõidukite ning politsei ja piirivalveameti teenuste jms kohta
 
Samuti saab kriiside korral abi Kaitseliidult Sakala malev