Külad Kõo paikkonnas

Kõo paikkonnas on 13 küla:

Arjassaare küla

Arussaare küla

Kangrussaare küla

Kirivere küla

Koksvere küla

Kõo küla

Loopre küla

Maalasti küla

Paenasti küla

Pilistvere küla

Saviaugu küla

Venevere küla

Unakvere küla