Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 täiendamise eelnõu avaliku väljapaneku 14. märtsist kuni 28. märtsini 2019 valla kodulehel ja valla raamatukogudes.

Eelnõu muudatusettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku jooksul Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Eelnõu avalik arutelu kõigi huvitatud isikute kaasamiseks toimub 1. aprillil 2019 kell 16 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn.