Keskkonnaloa taotlus

 Uus taotlus!

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlussNordpont OÜ (registrikood: 12583892) (aadress Madara tn 25, Kristiine linnaosa, Tallinn, 10612 Harjumaa) poolt 02.03.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1002905.
Nordpont OÜ taotleb keskkonnaluba tahkete ainete uputamiseks Kõpu jõkke (VEE1140900) 1995 m3 ja Kõpu jõe süvendamiseks 490 m3 Helmeti (registriosa nr 3959439; katastritunnus 36001:004:0005) ja Kihu (registriosa nr 649339; katastritunnus 36001:004:0004) kinnistutel Punakülas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal, taotlus esitatud 02.03.2020 ja registreeritud 02.03.2020 Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis menetlusena nr M-108767.
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Jõgeva kontoris (Aia 2 Jõgeva, info@keskkonnaamet.ee, 776 2410). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48303 Jõgeva. 
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Varasemalt:

Komplekslubade taotlused

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Mangeni PM

Õhusaastelubade taotlused

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Kõo Agro