Kodanikukaitse

 Korrakaitseametnik Ivo Kralle, tel 503 7483, e-post:
Korrakaitseametnikul on pädevus väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.01.2021 määrus nr 1 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks"
 
 
Suure-Jaani konstaablijaoskond
Pärnu tänav 4 Suure-Jaani linn
612 3510
 

Piirkonnapolitseinikud:

Taavi Hüva, 5361 4041, taavi.hyva@politsei.ee
Piret Kass, 5197 4252, 612 3511, piret.kass@politsei.ee

 

Põhja-Sakala valla kriisikomisjon:

vallavanem Jaak Raie – komisjoni esimees
abivallavanem Jan Kraner
abivallavanem Kadri Linder
AS Suure-Jaani Haldus juhatuse liige Lembit Kruuse
sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja
Suure-Jaani Päästekomando pealik Rauno Ruut
piirkonnapolitseinik Taavi Hüva
keskkonnaspetsialist Kärt Linder
osaühingu Kõpu PM juhatuse liige Tõnu Vreimann
FIE Jargo Kundla
OÜ Essi Agro juhatuse liige Tõnis Riisk
Sürgavere Põllumajanduse OÜ juhatuse liige Aarne Ots
Genoke Trading OÜ Tauno Kais

 

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks:

olevalmis.ee käitumisjuhised aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. 
 
112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
 
Samuti saab kriiside korral abi Kaitseliidult Sakala malev