Põhja-Sakala valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

 

Lasteaia nimetus Juunikuus Juulikuus Augustikuus
Suure-Jaani Kool
Sürgavere lasteaiarühm
Avatud Töötab 3. juulini (k.a)
Suletud 6. juulist
Suletud 6. augustini
Avatakse 17. augustil
Suure-Jaani Kool
Tääksi lasteaiarühm
Töötab 26. juunini (k.a)
Suletud 29. juunist
Suletud Suletud 9. augustini
Avatakse 10. augustil
Vastemõisa Lasteaed Päevalill Avatud Töötab 10. juulini (k.a)
Suletud 13. juulist
Avatakse 17. augustil
Suure-Jaani Lasteaed Sipsik Avatud Töötab 14. juulini (k.a)
Suletud 15. juulist
Avatakse 17. augustil
Kõidama Lasteaed Traksik Töötab 5. juunini (k.a)
Suletud 8. juunist
Suletud 14. juulini
Avatakse 15. juulist
Avatud
Olustvere Lasteaed Piilu Avatud Töötab 14. juulini (k.a)
Suletud 15. juulist
Suletud 18. augustini
Avatakse 19. augustist
Võhma Lasteaed Mänguveski Avatud Töötab 17. juulini (k.a)
Suletud 20. juulist kuni 31. juulini
Avatakse 3. augustil
Kirivere Kooli Lasteaed Tähekild Töötab 26. juunini (k.a)
Suletud 29. juunist
Suletud 19. juulini
Avatakse 20. juulist
Avatud
Kõpu Põhikooli lasteaed Avatud Avatud Töötab 21. augustini (k.a)
Suletud 24. augustist
Avatakse 31. augustil

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.02.2020 korraldus nr 100