Põhja-Sakala valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

 

Lasteaia nimetus Juuni Juuli August
Suure-Jaani Kooli
Sürgavere lasteaiarühm
avatud 25. juunini (k.a)
suletud 28. juunist
suletud kuni 8. augustini (k.a)
avatud 9. augustist (k.a)
avatud
Suure-Jaani Kooli
Tääksi lasteaiarühm
avatud 25. juunini (k.a)
suletud 28. juunist
suletud kuni 8. augustini (k.a)
avatud 9. augustist (k.a)
avatud
Vastemõisa Lasteaed Päevalill avatud avatud 9. juulini (k.a)
suletud 12. juulist
avatakse 16. augustil
Suure-Jaani Lasteaed Sipsik avatud avatud avatud
Kõidama Lasteaed Traksik avatud avatud 9. juulini (k.a)
suletud 12. juulist
suletud 12. augustini
avatakse 16. augustil
Olustvere Lasteaed Piilu avatud avatud 9. juulini (k.a)
suletud 12. juulist
suletud 12. augustini
avatakse 16. augustil
Võhma Lasteaed Mänguveski avatud suletud avatakse 2. augustil
Kirivere Kooli Lasteaed Tähekild avatud avatud 16. juulini
suletud 19. juulist
suletud 13. augustini
avatud 16. augustist
Kõpu Põhikooli lasteaed avatud avatud avatud 19. augustini (k.a)
suletud 23. augustist
avatakse 30. augustil

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.01.2021 korraldus nr 23; muudetud Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 86