« Back

Kutse täita veebiküsimustik omastehooldajate uuringu raames (pikendatud)

Milline on COVID-19 pandeemia mõju omastehooldajatele?

Kui Sa oled pereliige, sõber, lähedane – omastehooldaja, kes abistab haiguse, puude või muust erivajadusest tingituna inimest oma igapäevaelu toimingutes, siis kutsume Sind täitma veebipõhist küsimustikku pikendatult hiljemalt 8. märtsini 2021.

Uuring  on kättesaadav eestikeelsena järgnevalt lingilt:
https://www.surveymonkey.com/r/8B5NBJR?lang=et

Küsimustele vastamiseks kulub umbes 20 minutit Sinu aega.

Küsimustiku täitmise võib pooleli jätta ja jätkata endale sobival ajal, avades uuringu lingi uuesti.

Uuringut korraldab ja toetab Eurocarers – Euroopa omastehooldajate ühendus.

Ivar Paimre
uuringu koordinaator
MTÜ Eesti Koduabi Selts