« Back

Lõppes projekt „Hariduse tugiteenuse ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain“

Projekti ajendiks oli asjaolu, et alates 1. septembrist 2019. a. võttis Põhja-Sakala vald üle hariduslike erivajadustega laste kooli (Lahmuse Kooli), mis seni oli riigi pidamisel. Põhja-Sakala valla ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) vahel sõlmitud lepingust tulenevalt tagab ministeerium kooli majanduskulude katmise täies mahus kuni 2021. aastani ning vähendab seda järk-järgult aastatel 2021-2023. Alates 2024. aastast HTM täiendavaid vahendeid kooli majandamiseks ei eralda. Rahastamiskokkulepe tähendab seda, et vald peab välja töötama kestliku toimemudeli hariduslike erivajadustega laste õppe korralduseks tulevikus.

2020. aasta kevadel käivitas Põhja-Sakala Vallavalitsus koos Põhja-Pärnumaa ja Viljandi Vallavalitsustega projekti „Hariduse tugiteenuse ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain". Projekti eesmärgiks oli välja töötada hariduse tugiteenuste korraldamise mudelid Põhja-Sakala vallas ja hariduslike erivajadustega (HEV) lastele õppe tagamise kestlik mudel piirkonnas. Analüüsi koostamist koordineeris ning lõppraporti koostas OÜ Cumulus Consulting. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti tulemusel valminud analüüsi raport on sisendiks Põhja-Sakala valla ja teiste valdade juhtidele ning volikogudele hariduse tugiteenuste korraldamise ja erivajadustega lastele haridusteenuse tagamise otsuste langetamisel.

Tutvu valminud raportiga SIIN.

Põhja-Sakala Vallavalitsus tänab kõiki projektis osalejaid!

 

Erki Heinaste
Arendusspetsialist