« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 02.03.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

  1. Määrata isikule hooldaja ja maksta hooldajatoetust;
  2. Lõpetada seoses isiku surmaga eluruumi üürileping;
  3. Suunata isik SA-sse Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus üldhooldusteenusele ning maksta valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

  1. Kinnitada komisjoni määratud spordipreemiad.

Rahandusküsimustes:

  1. Lõpetada finantseerimisleping OÜ-ga Lapsehoiuteenused.

Muudes küsimustes:

  1. Määrata Sürgavere külas Epra – Sürgavere – Klaassepa tee ääres olevatele bussipeatustele nimeks Vana-Jaama;
  2. Kinnitada Suure-Jaani Tervisekoja ettepanek lähtuvalt valitsuse poolt kehtestatud piirangutest.

Lisaks vaadati üle valla sporditegevuse piirangud.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
kommunikatsioonispetsialist