« Back

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 16.02.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

  1. Anda volitused kolme eestkostetava isiku esindamiseks;
  2. Tunnistada kehtetuks isikule hooldusteenuse määramise ja hooldajatoetuse maksmise korraldus;
  3. Lõpetada tagasiulatuvalt isikuga sõlmitud üürileping.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

  1. Anda nõusolek Sihtasutusele Eesti Tantsuagentuur projektlaagri „Tantsuansambel Lee lasterühma suvelaager" korraldamiseks;
  2. Anda nõusolek MTÜ-le OleLukoe projektlaagri „OleLukoe laager" korraldamiseks;
  3. Anda nõusolek ettepanekule sporditoetuse maksmiseks SK Tääksi ja SK Suure-Jaani United treeningrühmades osalevate laste kohta 12 eurot kuus 1. jaanuarist kuni 30. septembrini.

Majandusküsimustes:

  1. Määrata Olustvere alevikus asuva kinnistu Mesila tn 1 // Mõisa allee 10 // 12 // Müüri tn 4 // Rataskaevu tn 1 // 2 // 3 // 5 // 7 // Talli tn 1 // 3 // 5 // Tiigi tn 2 // 4 // 6 // Olustvere mõis katastriüksuse jagamisel moodustavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed.

Muudes küsimustes:

  1. Anda välja Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukiri;
  2. Tunnistada kehtetuks Kõpu Vallavalitsuse 22.03.2017 määrus nr 1 „Kõpu Hooldekodu kohamaksu kinnitamine".

Lisaks anti ülevaade valla 2021. a eelarve eelnõu muudatusettepanekutest.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
Kommunikatsioonispetsialist