« Back

Vallavolikogu istungil 25.02.2021:

 • Kinnitati Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve;
 • Kinnitati Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021-2024;
 • Kinnitati Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava;
 • Kinnitati Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord;
 • Nõustuti kinnisvara tasuta omandamisega;
 • Lõpetati Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja I lugemine ja saadeti II lugemisele;
 • Lõpetati Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirja I lugemine ja saadeti II lugemisele;
 • Muudeti Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määrust nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr";
 • Kinnitati Kõpu Põhikooli põhimäärus;
 • Anti nõusolek kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamiseks;
 • Anti nõusolek Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmiseks;
 • Tunnistati kehtetuks Kõpu Vallavolikogu sotsiaal-, haridus- ja tervishoiukomisjoni põhimäärus;
 • Tunnistati kehtetuks Kõpu Hooldekodu põhimäärus;
 • Kinnitati vallavolikogu 2021. a tööplaan
 • Muu info:

- Kõpu hooldekodus kliente enam pole, hetkel puhastatakse hoonet ja esmaspäeval on ehitajaga koosolek;

- Aktiivselt käivad Suure-Jaani staadioni ja Võhma kogukonnamaja ehitustööd;

- Eelarve- ja eelarvestrateegia võeti vastu ja selle alusel saab hankeplaani ära kinnitada;

- Suure-Jaani Tervisekoja juhataja konkursile laekus 17 kandidaati, komisjoni valitud esimene kandidaat loobus, uus juhataja tuleb 8. märtsist tööle;

- Murekohaks saavad nüüd teed – lumi sulab ja teed lagunevad;

- Jaanuarikuu tulumaksu laekumine oli planeeritust parem.