Põhja-Sakala valla sotsiaalosakond annab teada

Võhma Päevakeskuses on alates 1. juunist võimalik jälle pesta pesu ja käia duši all ning osutada individuaalnõustamist ja -tegevusi. Soovitavalt tuleks aeg enne kokku leppida, helistades üldtelefonile 437 7108. Haigusnähtudega (näiteks köha, nohu, palavik jmt) tuleb püsida kodus ja päevakeskusesse minna ei tohi. 

Võhma Päevakeskus on avatud esmaspäevast reedeni 9–13. Üritusi päevakeskuses ei toimu ning jälgima peab 2+2 nõuet.

Hoolekandetöötajad osutavad alates 1. juunist koduteenust enne eriolukorda toimunud viisil, jälgides isikukaitsenõudeid. Samuti jätkub sotsiaaltransporditeenuse osutamine tavapärasel viisil, kuid eelistades korraga ühele inimesele teenuse osutamist.

Sotsiaalvaldkonna kontaktid:

 Kõo piirkonna sotsiaaltööspetsialist Piret Jukk, tel 437 8538; 5855 9980, e-post:
       Kõpu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Aigi Pihlak, tel 439 6636; 515 6634, e-post:
       Suure-Jaani piirkonna sotsiaaltöötajad Maie Käba ja Ülle Udras, tel 435 5438; Maie Käba tel 5911 0295, e-post: ; Ülle Udras tel 5332 5100, e-post:
       Võhma piirkonna sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu, tel 437 7062; 5669 5308, e-post:
       Lastekaitsespetsialist Aave Toomsalu, tel 5911 0115; e-post:
       Lastekaitsespetsialist Eve Kikas, tel 5303 5720; e-post:

Heade soovidega
Eveli Lilleoja

Sotsiaalosakonna teated

Sotsiaaltransporditeenuses on alates 1. aprillist 2020 muutusi

  • Inimese omaosalus on 0,20 eurot/kilomeeter.
    Seoses hinna tõusuga muutuvad ka kindlaks määratud hinnad (vt hinnakirja).
  • Taotlus esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 68

--------------------------------------------------

  Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Põhja-Sakala vallas leiate SIIT.

Andke endast märku

Palume endast teada anda inimestel, kes on huvitatud panustama inimeste abistamisse (hooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisik) muude tööde-tegemiste kõrvalt, seda vabatahtlikuna või käsunduslepingu alusel. Otsime erinevaid võimalusi ja lahendusi abivajajani jõudmiseks ning abistamiseks. Kui tunned, et just Sina võiksid olla see inimene, anna endast teada sotsiaalosakonda Eveli Lilleojale, e-post eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee. Võhmas ootab üks algklassi noor endale kooli ajaks tugiisikut. Täname!

Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta lastele parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel oleks huvi nendele lastele pakkuda kodu. Ka Põhja-Sakala vallas peame olema valmis olukordadeks, kus laps vajab tugiperet oma kasvukeskkonnaks, kas siis ajutiselt või pikemaks ajaks. Seda põhjusel, et oma vanemad ei taga lapsele tema kasvuks ja arenguks vajaminevaid tingimusi. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Ootame teid!