Külad Sürgavere paikkonnas

Sürgavere paikkonnas on 4 küla:

Kabila küla

Kerita küla

Munsi küla

Sürgavere küla – külavanem Eve Soopa; e-post: eve.soopa@syrgavere.ee

Valitud 10.01.2019 (Alus: Sürgavere küla 10.01.2019 külavanema valimise koosoleku protokoll); volitused kehtivad 3 aastat
Välja antud Põhja-Sakala Vallavalitsuse asulavanema tunnistus (Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.08.2020 korraldus nr 477)