Tööstusala krundi hoonestusõigus

Põhja-Sakala vald annab välja Suure-Jaani tööstusala krunte hoonestusõiguse alusel tähtajaga 5 aastat. 

Avalduse esitamisel küsitakse Teie käest taotletava krundi numbrit ja suurust. Need andmed leiate detailplaneeringu kaardilt.

Põhjalikuma informatsiooni saamiseks palume pöörduda Erki Heinaste poole. 

435 5435
5190 0865

erki.heinaste@pohja-sakala.ee

Kruntide kaart ja andmed